Zatrudniasz pracownika z Ukrainy? Koniecznie o tym pamiętaj!

Bez wątpienia do naszej ojczyzny przybyło wiele osób z Ukrainy. W przypadku, gdy prowadzisz firmę i masz w planie dać zatrudnienie tym ludziom {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się {kilku kluczowych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Co należy wiedzieć podczas zatrudniania osoby, które przyjechała z Ukrainy?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest w miarę łatwe. Osoby pochodzenia ukraińskiego przyjeżdżają do naszego kraju dzięki ruchowi bezwizowym na 90 dni bądź posiadając ważną wizę. Osoby pochodzące z Ukrainy, które chcą podjąć zatrudnienie w Polsce wydawana jest wiza typu D, czyli tak zwana pracownicza, uprawniająca do podjęcia pracy i zamieszkania w Polsce przez sto osiemdziesiąt dni w roku.

Co zrobić aby Ukrainiec dostał wizę|Co musi zrobić pracodawca żeby ukraiński pracownik dostał wizę

Zacząwszy od tego, że wymagana jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, złożenie oświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca i zapłacenia trzydziestu złotych opłaty za ten dokument. Po wpisaniu przez Powiatowy Urząd Pracy oświadczenia do ewidencji jest ono przekazywane pracodawcy, który wysyła je do kandydata w oryginale. Na podstawie otrzymanego oświadczenia ukrainiec występuje o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce – czyli o wspomnianą wyżej wizę typu D.

{Jak wygląda kolejny etap legalizacji pracy

Gdy już pracownik z Ukrainy dostał wizę i przybył do naszego kraju przedsiębiorca jest już o krok od sukcesu! Teraz czas na podpisanie umowy. Pamiętaj jednak, że powinna być stworzona po ukraińsku ponieważ najczęściej pracownicy pochodzenia ukrińskiego chcą podpisywać umowy dwujęzycznej. Taka umowa sprawi, że będziemy zapezpieczeni  zarówno na wypadek kontroli PIP, ale też pracodawca zwiększa zaufanie do siebie. Koniecznie powinno się pamiętać, żeby zasady zawarte w umowie były identyczne jak te w zarejestrowanym w Państwowym Urzędzie Pracy oświadczeniu.

Nie możesz zapomnieć, że w czasie podpisania umowy pracodawca, chcący zalegalizować pracę pracowników z Ukrainy w Polsce, musi poinformować właściwy urząd pracy o zaczęciu przez cudzoziemca pracy – jest zobowiązany, aby to zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Kolejna wizyta w urzędzie odbędzie się jeżeli zmieni się stawkę, stanowisko pracy albo miejsce, gdzie jest wykonywana.