Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Podstawową różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może brać udział jeden myśliwy, myśliwy z psem lub myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, a nawet 6 jeśli uczestnicy planują polować na zające.

Różnicą jest również procedura z jaką organizuje się polowania. Żeby podejść do polowania indywidualnego koniecznie trzeba mieć na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie zezwolenie myśliwy musi załatwić sam. Polowania zbiorowe natomiast są planowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o ochronę i stosowanie się do prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe za każdym razem musi zacząć się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Takie reguły tyczą się jedynie polowań zbiorowych – nie odbywa się to podczas polowania indywidualnego. Odprawa jest od tego aby poznać reguły polowania. Omawiane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi mają polować. Prezentowane są ważne obwieszczenia, które sygnalizują przejście do kolejnych rund, a także wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest ważną tradycją łowiecką. Pojawia się tam tak zwane złożenie hołdu zwierzynie oraz wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niebagatelnie ważnym rytuałem i ważne jest aby stosować się do paru zasad, jak na przykład położenie zwierzyny na prawym boku lub skierowanie głów zwierzyny w stronę łowiska.

Wyróżnić możemy pare rodzajów polowań zbiorowych i tok każdego trochę się od siebie różni. Do polowania na małą zwierzynę taką jak zające czy lisy stosuje się polowanie pędzeniami. W skrócie polega ono na płoszeniu zwierząt przez naganiaczy. Istotne jest żeby naganiaczy było przynajmniej 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Za to przy polowaniu na dziki zabiera się psy myśliwskie – są odpowiedzialne za wytropienie miotu i przepędzenie dzików z kryjówki. Tutaj polujących jest kilkunastu.

Można się również spotkać z tak zwanym polowaniem szwedzkim albo z ambon – ono jest organizowane na dużych powierzchniach leśnych, które mają minimum 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach uczestniczy 20-30 myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Zacznijmy od bezsprzecznie najważniejszego faktu: każdy myśliwy, który bierze udział w polowaniu musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być przeprowadzane od świtu do zachodu słońca i jedynie w terminie od 1 października do 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za rozpoczęte w chwili kiedy myśliwi zbiorą się i kiedy odprawa się zacznie, a ich koniec jest w momencie kiedy myśliwy, który prowadzi polowanie zakomunikuje jego zakończenie. Kiedy polowanie zakończy się jego prowadzący musi opracować protokół, który zawiera wszystkie istotne informacje jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego oraz na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Widnieje tam także lista myśliwych oraz uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To właśnie prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i jego muszą się słuchać pozostali polujący.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe