Nauka angielskiego – w zespole czy sam na sam? online lub stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach znajomość oraz sprawne posługiwanie się językiem angielskim także w mowie oraz piśmie stanowi podwaliny w codziennej funkcjonowaniu pośród ludzi komunikujących się innym językiem aniżeli ten, który dla nas jest tzw. język bazowy. Mówimy tu zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym czy na emigracji zarobkowej, a także w momencie, kiedy napotykamy w codziennym życiu obcokrajowca – pyta o kierunek lub godzinę. W odległej przeszłości językiem ogólnym była łacina stanowiąca podstawową metodę porozumiewania się, raczej w kręgach uczonych. Zanikanie granic w  porozumiewaniu się pomiędzy sobą osób z innych państw wymogło znalezienie języka bardziej dostosowanego dla większego grupy ludzi. To zaś wywołuje powód stworzenia odpowiedniego metody nauczania, który stanie się dostosowany do potencjalnego klienta lub grupy uczniów. Mówimy tu zarówno o konsultacjach jednoosobowych, w których klient jest jeden na jeden z nauczycielem jak i o możliwości powstawania wieloosobowych zespołów, spotykających się w miejscu należącej do konkretnej szkoły. Rozwój technologiczny, a precyzyjnie – stworzenie Internetu dało możliwość stworzenie nauki online, która polega na nauczaniu przy pomocy różnych stron, czy aplikacji. Mnogość metod na naukę języka w aktualnych czasach umożliwia na precyzyjne przystosowanie do danego kursu do indywidualnych wymagań każdego zainteresowanego. Jak wielu ludzi tak wiele impulsów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samemu czy wspólnie? Plusy i wady danych sposobów nauki.

Z nauką języka jest trochę jak z byciem sportowcem im szybciej rozpoczniemy tym więcej osiągniemy (lub mniejszym kosztem niż gdybyśmy nic nie robili), w co wyśmienicie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Perfekcyjnym przykładem są wychowankowie języka angielskiego w Skierniewicach, którzy dzięki nauce od najmłodszych lat edukacji odnoszą sukcesy w zawodach językowych na najbardziej znaczących imprezach rangi ogólnopolskiej.

Poza teorią, pożądana, a nawet bardziej istotna w realnym podnoszeniu naszych umiejętności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym nauczycielem umożliwia na pełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami pojedynczej klienta oraz umożliwia przekazywanie wiedzy w bardzo przejrzysty i rzetelny sposób. Prywatne zajęcia mają miejsce w hermetycznych warunkach, które niwelują wszystkie dystraktory w postaci innych kursantów i dają zupełne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada trudności ze skupieniem.  Jednak przewagą nauki w zespole, jest to, że stajemy przed z innymi osobami, spośród których każdy jest inny i np. w nauce mówienia stawia nam, nowe wyzwania. Działa to również w drugą stronę. Jest wysoce pożądane, albowiem niejednokrotni  w kształceniu indywidualnym prowadzi do wywołania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a doskonale wiemy, że podwaliną progresu jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i dawanie rady w nieprzewidzianych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności czym zaskoczy nas kolega albo koleżanka z grupy, co pcha nas do zdrowej rywalizacji. Chcemy potrafić więcej, aby umieć więcej i nie dać się zaskoczyć lub popełnić podstawowych błędów, których pragniemy unikać, poszerzając nasze umiejętności. Jest to zupełnie naturalne.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i online należy zdecydowanie przyznać, iż dużo lepszym, bo perspektywicznym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na lekcje online, albowiem nauka języka pośród wielu ludzi  mających ten właśnie jeden cel jest o wiele łatwiejsza i dużo skuteczniejsza niż w kwestii lekcji jednoosobowych, które są przydatne w chwili nadgonienia indywidualnych niedociągnięć jednej osoby.