Chillery przemysłowe, czyli jak chłodzić duże powierzchnie

Myślałeś kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymują niską temperaturę na znacznych powierzchniach? W jaki sposób schładzane są hotele, lodowiska, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Produkcja artykułów spożywczych i medykamentów wymaga przestrzegania ścisłych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich wyrobu niezbędne są właściwe instalacje chłodnicze, które pozwalają przeprowadzić proces w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie są wykorzystywane i jak działają.

Do czego są wykorzystywane chillery industrialne?

Chiller industrialny jest to urządzenie wykorzystywane do kontroli nad cieczami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, jego zadaniem jest kontrola temperatury wody. Właściwie schłodzona woda jest odprowadzana do wymiennika cieplnego, gdzie dalej uczestniczy w procesie chłodzenia powietrza albo wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze zużywają dużo energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla atmosfery.

Chillery opierające się na wodzie lodowej to rozwiązanie o wiele bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla środowiska. Ponadto chiller jest urządzeniem trwałym, odpornym na różnorakie awarie.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały system złożona(y) jest z dużej ilości pomp i zaworów. Dzięki instalowaniu agregatów wody lodowej, ciepło odprowadzane jest z wody i dostarczane do zlokalizowanych przy wentylatorach wymienników ciepła. Wymienniki dzięki takiej reakcji są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). Podczas procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze chłodzenie jest możliwe przy udziale powstającej parze wodnej. Ciecz ma lepsze właściwości termodynamiczne, co daje szansę to wykorzystać jej zalety i zmarginalizować jej wady. W przypadku dużych powierzchni(ach), które należy schładzać lub klimatyzować, woda lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna. 

W jakich branżach są niezbędne chillery przemysłowe?

Ze względu na funkcjonalność, chillery wykorzystuje się do klimatyzowania wnętrz, towarów, zespołów maszyn i różnorakich mechanizmów industrialnych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach gospodarki. Są one stosowane zarówno przy wytwarzaniu określonych towarów, ale również w procesie ich magazynowania. Także podmioty takie jak m.in. duże hotele, biurowce czy szpitale sięgają po chillery. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń czy obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich funkcjonalność zdobywa coraz większą popularność. 

Są też takie sektory, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dobrze pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary potrzebują właściwych warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – maszyny stosowane w tym sektorze dość szybko zwiększają swoją temperaturę ze względu na stałe działanie na dużych obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, niezbędna jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i przechowywanie towarów spożywczych wymaga konkretnych warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do obniżania jakości towaru. Żeby proces przebiegał sprawnie i bez problemów, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie leków bezsprzecznie łączy się z określonymi regulacjami termicznymi. W przypadku braku właściwego sprzętu do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami gromadzenie medykamentów staje się niemożliwe.

Proces wdrażania infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego projektu i konfiguracji wykorzystywanego chillera. Na rynku występują odpowiednie firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania należy rozpocząć od wywiadu – poznania wymagań odbiorcy i otoczenia w jakim się obraca. Po rozpoznaniu następuje projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) osoby. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, przechodzą one audyt. Jeśli wymienione czynności zakończą się sukcesem można włączać instalację chłodniczą.